miércoles, 4 de febrero de 2009

Toñy ens explica Freire

Resum del que exposarà Toñy Castillo

La metodologia que presenta Paulo Freire, sustenta l'educació en l'actualitat.
El principi de la individualizació es presenta en Freire a través de la valoració de l'individu com ésser únic, irrepetible, necessari i valuós per al procés educatiu centrat en el diàleg.
En relació al principi d'autonomia, el teòric fa bastant èmfasi en la necessitat de l'home d'arribar a la seva llibertat i des d'ella projectar-se cap a la seva perfecció.
Freire presenta la proposta d'un Aprenentatge Significatiu; per a ell és necessari que els individus internalicen l'après de manera que es tradueixi en la seva vida quotidiana.
Freire assumeix veritable i honestament, la seva vocació d'educador degut que actua de manera activa sense acovardir-se per a transformar la realitat.


Des d'aquesta metodologia es desprèn amb claredat la presència del principi de l'activitat ja que és el propi subjecte qui i des de qui es reconstruïx la realitat que es viu.
En aquest sentit és clau la frase de Freire que assenyala que l'home no s'allibera només sinó en comunió amb els altres.

Tots nosaltres sabem una mica. Tots nosaltres ignorem una mica. Per això, aprenem sempre. Freire

No hay comentarios: