lunes, 23 de marzo de 2009

Un poster por una Sonrisa

L’aula hospitalària Dr. Antoni Cambrodí, de L’hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida, i L’École des enfants et adolescents de l’Hospital des Enfants de Tolosa de Llenguadoc (Tolouse), realitzen un projecte pedagògic, cultural i institucional dins el marc “Camins sense fronteres, somriures de nens i nenes”, per tal de sensibilitzar a la població envers les malalties oncològiques dels infants i patologies greus.

Aquest és el setè any consecutiu de la realització d’aquest projecte pedagògic, en el qual, des de l’aula hospitalària i en coordinació amb les escoles de la província de Lleida pretenem realitzar una sèries d’activitats educatives i per aquest motiu:

Us demanem un pòster per l’exposició que es portarà a terme durant el mes Maig a Lleida i es traslladarà al setembre a Tolouse sota el lema: “camins sense fronteres somriures nens i nenes. Una ciutats per a totes les persones”

Dels pòsters arribats a l’aula hospitalària serà seleccionat un que serà qui representarà l’edició d’aquest any.

Us demanem la vostra col·laboració enviant d’un a tres pòsters:
Grandària: cartolina
Abans del dia 30 d’ abril a l’Aula Hospitalària,
5ª planta de Pediatria,
Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Carrer Rovira Roure, 80
25198 Lleida


Atentament,
Gràcies per la vostra col·laboració.

Toñy Castillo
Responsable del Aula Hospitalaria Dr. Cambrodi
Hospital Arnau de Vilanova Lleida

No hay comentarios: